įarti

įarti
1 įárti, į̃aria, į̃arė (įórė) 1. intr. galėti, pajėgti arti: Lietaus nėra, pūdymas įdžiūvo, nebegalim įárti Š. Neįársi tu to pabalio Lp. 2. tr. įrausti, apversti ariant: Įárk gerai mėšlus, kad nebūtų paviršium Kp. | refl.: Sausa žemė, stumiasi, nesiverčia, ir mėšlas neįsìaria gerai, daug lieka neįarto Kp. 3. tr. įdirbti ariant: Neį̃arė žemės kaip reikiant, ir javai dabar menki P.Aviž. | refl. tr.: Ar jau įsìarėt lauką vasarojui? Š. Ne tik įsìarėm, jau ir įsisėjom Š. 4. refl. įprasti arti: Pradžioj buvo sunku, o kai įsìariau, tai net smagu paskui arklą vaikščioti Š. 5. intr. įlįsti kur ariant: Neįárk į kito pusę Ėr. | refl.: Jis mūs žemėn jau per kokias tris vagas įsiarė Alv. \ arti; aparti; atarti; įarti; išarti; nuarti; paarti; papaarti; pararti; perarti; praarti; priarti; suarti; užarti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • įarti — įárti vksm. Kietą žẽmę sunkù įárti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įversti — įver̃sti, įver̃čia (į̃verčia), į̃vertė 1. tr. K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ įgriauti, įguldyti, įmesti, įsviesti: Į marias juos įvertė CII571. Invertė duobėn LKKXI165(Zt). Piemenys sugavo avį, surišo kojas ir įvertė vežiman M.Katil. Per ašį iñvertė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Nau (Ägyptische Mythologie) — Nau / Nauti in Hieroglyphen Altes Reich …   Deutsch Wikipedia

  • įdžiūti — vksm. Dir̃vos nuo sausrõs įdžiūvo, kad nebegali̇̀ įárti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aparti — 1 aparti, àparia, àparė (aporė) tr. 1. SD200, K arklu ar plūgu išdirbti, suarti: Roputieną àpariau, dabar arsiu dobilieną Skr. Anas vienas visą lauką aporė Mlt. apartinaĩ adv.; B: Apartinaĩ sėjau, t. y. tiek, kiek šiandien užarsiu J. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • arti — 1 arti, ãria, ãrė (orė) tr., intr. 1. SD229, R, K su arklu, plūgu dirbti, purenti žemę: Jau metas rugienos arti Kp. Žemė buvo labai sunki arti J.Jabl. Kam tep giliai arì – neit baltžemis verčiasi? Gs. Sakė tave arti nemokantį KlvD107. Orė per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atarti — 1 atarti, àtaria, àtarė (atorė) 1. tr. SD213, J baigti arti: Dirva atartà B. Àtariau lauką, dabar galėsiu pasilsėti J.Jabl. 2. tr. antrą kartą, iš naujo arti: Niekai lysves anksti suarti, paskui jas vis reikia prieš sėją atarti Žvr. Iš šių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drūtuma — drūtumà sf. (3a) 1. K storuma: Pati drūtumà, kur čiepyta Kp. Bitės aplipę apie drūtumą terp šakelių Rm. 2. stipruma: Žmogus pačioj drūtumoj R. Kap gaili – mergaitė pačioj drūtumoj numirė Lkm. 3. tvirtuma, kietuma: Negali įarti – tokia drūtumà… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išarti — 1 išarti, ìšaria, ìšarė (išorė) tr. 1. išdirbti, išpurenti ariant: Turi išart, išekėt ir rugius pasėt MitI370. Šiais metais išoriau visus raistus Ut. Aš šiemet daug ìšariau pievų Gž. Išarta dirva SD383. ^ Gerai išarsi, išakėsi, gerą ir derlių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kubuldynė — kubuldỹnė sf. (2) gurvoliuota, grublėta vieta, grumstynė: Perdžiūvę molynai, vienos kubuldỹnės – įarti sunku Nm. Per tas kubuldynès važiuoti tikra kankynė Nm …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”